Stowarzyszenie Absolwentów MBA powstało w 2001 roku z inicjatywy absolwentów studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński.

Obecnie Stowarzyszenie skupia absolwentów oraz studentów prestiżowych studiów MBA z całej Polski.

Dzięki Stowarzyszeniu wspólnie rozwijamy swoje kompetencje zawodowe, dzielimy się przemyśleniami, wiedzą oraz codziennym doświadczeniem, budując jednocześnie zintegrowane środowisko absolwentów oraz studentów różnych programów MBA w Polsce.

Codziennie  tworzymy wspólną tożsamość, prestiżowy oraz profesjonalny wizerunek naszego Stowarzyszenia. Równocześnie prowadzimy działalność społeczną, polegającą na angażowaniu się przez naszych członków
w publiczne działania charytatywne i edukacyjne.

Nasze Stowarzyszenie zrzesza ludzi różnych profesji, których łączy wspólna przeszłość –  wszyscy ukończyli podyplomowe studia MBA lub są
z nimi blisko związani.

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe  i chęć do podejmowania wyzwań to niektóre cechy wysokiej klasy menedżerów, którzy są zdolni stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą konkurencja oraz nowoczesna gospodarka.

W ramach naszej działalności realizujemy następujące cele:

  • Tworzenie możliwości wymiany informacji biznesowych dla absolwentów programów MBA.
  • Organizowanie platformy współpracy oraz wymiany doświadczenia zawodowego, a także  pomoc koleżeńska członkom Stowarzyszenia.
  • Animowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.
  • Rozwój wiedzy menedżerskiej.
  • Partycypacja w inicjatywach na rzecz dobra społecznego (akcje charytatywne, sponsoring, wolontariat).
  • Promocja studiów MBA oraz Stowarzyszenia w świecie biznesu oraz nauki.

Cele oraz zadania, jakie stawiamy sobie oraz jednostkom z nami współpracującym zmuszają do najwyższego profesjonalizmu.