Szanowni Członkowie SA MBA   Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów Master Business Administration z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie Statutu, zawiadamia o zwołaniu ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, które odbędzie się  24 września (PIĄTEK) o godz. 17- tej w siedzibie BCS, tj. ul. Stefana Batorego 4, Szczecin. Poniżej zamieszczamy porządek obrad. Otwarcie ZWZ SA MBA. Przyjęcie porządku obrad.…