Seminarium “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw”

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! W imieniu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapraszamy na seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw”. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNE! Program seminarium: Wycena aktywów niematerialnych 9:00 – 09:40 – Specyfika i aspekty prawne wyceny składników niematerialnych, Rafał Witek, WTS Rzecznicy Patentowi Witek,…