Zarząd SA MBA

Członek Zarządu rafal.krajewski@absolwencimba.pl

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu dariusz.zarzecki@absolwencimba.pl

Członek Zarządu jerzy.szkwarek@absolwencimba.pl

Członek Zarządu slawomir.jasinski@absolwencimba.pl

Członek Zarządu

Sekretarz joanna.koczan@absolwencimba.pl

Członek Zarządu justyna.osuch@absolwencimba.pl

Prezes Zarządu jacek.kargul@absolwencimba.pl