Relacja

Koleżanki i Koledzy

Już tradycyjnie 30 listopada spotkaliśmy się w Andrzejkowych klimatach. Spotkanie miało charakter nieco odmienny od poprzednich. Zapewne miłą niespodzianką dla członków SA MBA było wręczenie srebrnych znaczków z logo naszej organizacji z zachęceniem do noszenia ich z dumą i zadowoleniem z bycia członkiem naszej społeczności.

SA MBA istnieje już 17 lat i wielu z nas włożyło ogromny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, w szczególności aktywni przez wiele lat Członkowie Założyciele. Korzystając z okazji Andrzejkowego spotkania złożyliśmy podziękowania kolegom, którzy zasługują na szczególną wdzięczność za aktywnie poświęcany czas dla naszej organizacji. Wyrażeniem tego podziękowania było wręczenie dyplomów i statuetek dla Janusza Hordyjewicza, Sławka Jasińskiego, Janusza Jozela, Krzyśka Nowaka, Marcina Wojciechowskiego i Darka Zarzeckiego.

Przy okazji innego spotkania chcielibyśmy w podobny sposób podziękować kolejnym osobom, których praca na rzecz SA MBA także wymaga wyróżnienia. Marcin Wojciechowski, obecnie Prezes SA MBA, poinformował nas, iż z powodu zmian w życiu zawodowym podjął decyzję o rezygnacji z roli Prezesa Stowarzyszenia, którą złoży z dniem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia SA MBA w styczniu 2019 roku. Ze zrozumieniem przyjęliśmy tę decyzję.

Podczas spotkania zaprezentowana została przez Jurka Szkwarka strategia Zarządu dotycząca rozwoju i kierunków aktywności Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata. Wyrażamy nadzieję, że wielu spośród nas będzie utożsamiać się z tą wizją i wspierać organizację w realizacji nakreślonych celów.

Następnie nasz gość specjalny Pan Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Bank, absolwent Harvard University, wybitny mówca, specjalista od nowych technologii poprowadził wykład „REWOLUCJA CYFROWA – więcej szans czy niewiadomych”. Prelekcja była niezwykle interesująca, wpisująca się we współczesne dylematy budowy strategii biznesowych dla wielu dziedzin globalnej gospodarki. Zagadnienia te były poruszane z naszym gościem także przy poczęstunku i winie po zakończeniu wykładu.

Ostatnia część spotkania miała charakter towarzyski przy dyskotekowej muzyce w Rocker Clubie.

Fotorelacja ze spotkania

Sponsor wydarzenia